5. 5. 2012

františek kyncl / katalog

V minulých týdnech jsem pracovala na grafické úpravě a předtiskové přípravě katalogu vydávaného 
u příležitosti výstavy Františka Kyncla v Galerii města Pardubic.

Kromě dvaceti reprodukcí děl autora (prostorových struktur i prací na papíře), obsahuje četné zápisky 
z deníků, které si František Kyncl celý život vedl a které obsahují kromě úvah a záznamů také nádherné realizované i nerealizované skici.
Katalog uzavírá příběh o setkání Františka Kyncla s Josephem Beuysem,
který z vyprávění a písemných poznámek Františka Kyncla zpracoval Pavel Šmíd (kurátor výstavy).

32 stránkový katalog je tištěný ofsetem na 150g/m2 (obálka 250 g/m2) matném křídovém papíru.