4. 12. 2011

domeček

Domeček zhotovený ze starého dřevěného trámu. Nese jedinečné zásahy tesařského řemesla i působení času. Jeho půvab spočívá v tvarové nepravidelnosti a jemných "nedokonalých" detailech.